Antoni Wierzejski

 

 

01/05/2013–30/04/2014

Dziennikarz/redaktor

Europejskie Media Spółka z o.o. (EurActiv.pl), Warszawa

Pisanie i redagowanie artykułów o tematyce Unii Europejskiej dla portalu EurActiv.pl/EurActiv.com. Codzienne pisanie notek informacyjnych (do 260 znaków) na temat UE dla serwisu CityINFOtv; redaktor koordynujący raportu na temat sytuacji kobiet na rynku pracy - zeszłoroczny Kongres Kobiet (6 tys. egzemplarzy).

 

 

 

05/11/2012–31/01/2013

Stażysta

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa

Centrum Operacyjne - pisanie notek informacyjnych na temat sytuacji kryzysowych - istotnych dla międzynarodowej sytuacji Polski i jej obywateli.

Departament Strategii Polityki Zagranicznej - m.in. analiza materiałów dotyczących Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w tym przygotowywanie materiałów dla dyrekcji departamentu oraz kierownictwa MSZ; analiza potencjałów gospodarczych państw europejskich na przestrzeni stuleci. Wyszukiwanie i kategoryzowanie danych makroekonomicznych państw ze szczególnym uwzględnieniem bilansu handlowego oraz struktury handlu zagranicznego państw obszaru byłego ZSRR.

 

 

 

 

01/12/2010–31/05/2011

Analityk

The Royal Bank of Scotland N.V., Warszawa

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działań terrorystycznych. Analiza klientów banku ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

 

 

 

01/08/2010–31/08/2010

Stażysta

New Communications (wyłączny przedstawiciel w Polsce m.in. CNN, Financial Times, The Economist), Warszawa

Tłumaczenia; przygotowywanie ofert dla klientów.

 

 

 

02/01/2008–31/03/2008

Stażysta

Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa

Asystent międzynarodowej konferencji na temat przyszłości NATO: "Przyszłość NATO: perspektywa polska i regionalna". Tłumaczenia z języka angielskiego oraz francuskiego.

            

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.