Our recommendation!

 

 

We have good news again! A book summarizing the Transfam project as well as other projects financed from the Norwegian Funds (PAR Migration Navigator, Polfamigra and Goodgov) has just been published. Eleven chapters and over 300 pages about the life of Polish migrants in Norway. We invite you to read!

Polish-Norwegian Research Programme - final conference Polish-Norwegian Research Programme - final conference

Na zaproszenie Konsulatu RP w Oslo, Stella Strzemecka wygłosiła wykład zatytułowany “Tożsamość narodowa i satysfakcja z życia dzieci polskich imigrantów w Norwegii”. Spotkanie odbyło się w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo 24 sierpnia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Na zaproszenie Macierzy Szkół Polonijnych we Francji, Stella Strzemecka wygłosiła wykład pt. “Globalizacja i migracja a tożsamość narodowa. Percepcja dzieci polskich emigrantów” podczas I Kongresu Szkół Polonijnych we Francji. Tematem Kongresu była "Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie". Kongres odbył się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu w dniach 25-26 listopada 2017 roku. 

Wideorelacja z Kongresu na facebook'u Ecole Nova Polska: https://www.facebook.com/691630694285762/videos/1527988870649936/?fref=ts

 

Conference of Commitee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences in Lublin Conference of Commitee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences in Lublin

Since 14th till 17th September 2017, the VI National Migration Conference organized by Commitee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences took place in Lublin under the theme "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka".

During this conference, researchers of the TRANSFAM project, prof. dr hab. Krystyna Slany and Dr. Paula Pustułka conducted session entitled: "Dzieci, młodzież i młodzi dorośli w procesach migracyjnych: od poszukiwań własnej drogi do podmiotowego sprawstwa". During that session prof. dr hab. Krystyna Slany and Stella Strzemecka presented their paper: "Eksploracja zjawiska nierówności społecznych w kontekście migracji. Percepcja dzieci polskich migrantów w Norwegii".

Conference of the Committee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences Conference of the Committee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences

The last project conference - Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne organized by Commitee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences.

The conference was held in Poznań, 26-28 September, the co-organizers were Adam Mickiewicz University and The Institute for Western Affairs.

Prof. Krystyna Slany organized the session „Funkcjonowanie sieci i pól powiązań transnarodowych”. 

Transfam researchers: Magdalena Ślusarczyk Ph. D. had a presentation: „Szkoła a migracje – systemy oświatowe w kontekście polityki integracyjnej”, and Stella Strzemecka presented „Transnarodowość w pokojach dzieci-migrantów. Kontekst polsko-norweski”.

 

 Conference programm

TRANSFAM team on the XVI National Congress of Sociology TRANSFAM team on the XVI National Congress of Sociology

Since 14th till 17th September 2016, the XVI National Congress of Sociology took place in Gdańsk under the theme "Solidarność w czasach nieufności".

This the largest and the most important sociological event was attended by nearly 1 000 people from Poland and from abroad.

During this prestigious event – with dozen of meetings and hundreds articles scheduled – our researchers presented two excellent papers:

1. Krystyna SLANY, Stella STRZEMECKA: Children in the mixed relationships – the experience of growing up in the context of multiculturalism. On the basis of the studies of Polish migrants’ children in Norway

2. Magdalena ŚLUSARCZYK, Paula PUSTUŁKA: Praktyki rodzicielskie polskich migrantów w Niemczech, Norwegii i Wielkiej Brytanii

 

The full media and photo relation could be found here: https://www.facebook.com/16zjazdpts

Badaczka Transfam na konferencji "Dobro dziecka jako cel najwyższy" w Sejmie RP Badaczka Transfam na konferencji "Dobro dziecka jako cel najwyższy" w Sejmie RP

Na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu „Dobro dziecka jako cel najwyższy” nasza badaczka Stella Strzemecka (UJ) wzięła udział w konferencji „Dobro dziecka jako cel najwyższy”, która odbyła się 12 września 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Celem konferencji tego nowo powstałego Parlamentarnego Zespołu było przedstawienie problemów dotyczących rodzin zastępczych w Polsce i odbierania dzieci polskim obywatelom m.in. w Norwegii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

W czasie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać m.in. głosu reprezentantów rodzin, które doświadczyły interwencji ze strony instytucji chroniących praw dzieci oraz przedstawicieli rządu na temat działań podejmowanych przez wymiar Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W tym ważnym wydarzeniu ze strony norweskiej wziął udział m.in. Konsul RP w Oslo – Sławomir Kowalski, Psycholożka – Kamila Gryn, Pani Dyrektor Szkoły Sobotniej w Oslo – Hanna Sand oraz adwokat specjalizująca się w tematyce ochrony praw dzieci w Norwegii – Ragnhild Torgersen z Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS.

New Article! New Article!

New article by WP4 Team has been published! Lihong Huang, Ewa Krzaklewska and Paula Pustulka discuss education, work and settlement choices among young Polish migrants in Norway in the light of Transfam survey findings. 

Click here to read the full articile: 

The World Congress of the Polonia Teachers The World Congress of the Polonia Teachers

Our researcher Stella Strzemecka took part in the Sixth World Congress of Teachers of Polonia "East, West – Poland joins us" in Ostróda on 16-19 June 2016.
At the invitation of the organizers, Stella Strzemecka gave a lecture titled: „Cultural education and change of identity of students of Polonia – the experience of Polish migrant children on the example of research in Norway".


World Congresses of Teachers are methodical conferences with the participation of representatives of institutions and central offices, as well as scientists, CEOs of educational Polish organizations and school directors and teachers of Polonia. This year's Congress was attended by 120 people representing 30 countries and 5 continents.

The ceremonial opening of the Congress was made by honorary guests, among others, Minister of National Education – Ms Anna Zalewska, deputy head of the Ministry of Foreign Affairs – Mr. Jan Dziedziczak, Speaker of the Senate – Mr. Stanislaw Karczewski and Vice-Chairman of the Sejm Committee for Liaison with Poles Abroad – Mr. Leonard Krasulski. The honorary patronage over this year's Congress was taken by the wife of the President of Poland – Agata Kornhauser-Duda.

Within 4 days, the participants Congress had the opportunity to participate in many interesting activities with teachers and coaches. In addition to the acquired theoretical and practical knowledge the measurable effect of the Congress is to initiate a dialogue aimed at developing the legal and financial solutions to support learning Polish and Polish community abroad.

More info about this year's Congress can be found in „Gazeta Olsztyńska" (Although their home is the whole world, unites them one thing: Poland, 17.06.2016, p. 14). In the newspaper speaks, among others, our researcher.

The photos from the Congress can be found at:

The World Congress of the Polonia Teachers

Workshop for social workers at the Institute of Sociology Workshop for social workers at the Institute of Sociology

On 23 May 2016 the workshop for Polish social workers was held at the Institute of Sociology. Professor Krystyna slany, the Project Leader and Professor Hubert Kaszyński representing Social Work in the Institute of Sociology said welcome words. Our particpants were the social workers from Social Welfare Centre in Cracow and our social work students.

We had three papers presenting the findings from Transfam project (presenters were Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka and Stella Strzemecka) and also from the project Difficult homecoming („(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji",  the presenter was Joanna Grzymała-Moszczyńska).

Then there was a discussions concerning the transnational families and their needs. We tried to formulate the policy recommendation for Polish social work.

Thank you for joining us!

        

Seminar in Kristiansand - 20.04.2016 Seminar in Kristiansand - 20.04.2016

A seminar dedicated to the Transfam project findings was held in Kristiansand on April 20th. Here are some photos with Mr Sławomir Kowalski from the Polish Consulate in Oslo, as well as Transfam researchers presenting our results. We would like to thank everyone for attending this event!

Transfam w mediach 

W ostatnim czasie zarówno polskie jak i norweskie media podejmują chętnie temat polskich migrantów w Norwegii.

Newsweek Polska, w swojej części naukowej z dnia 23.11.2015 proponuje artykuł autorstwa Michała Pisarskiego pt.

Polak czerpie wzorce

Artykuł prezentuje podstawowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu TRASNFAM dając możliwość zapoznania się z nimi szerszej publiczności.

Artykuł dostepny TU

 

 

fot. NCBR za Newsweek

 

 

Z kolei norweski portal Science Nordic opublikował 28 listopada br. artykuł Ingrid P. Nuse pt.

Many Polish immigrants create a "little Poland" in Norway

Autorka podejmuje zagadnienie poziomu integracji Polaków w społeczeństwie norweskim wskazując obok udanego wejścia na norweski rynek pracy także na sprzeczności pomiędyz polską a norweską kulturą. te sprzeczności znajdują wyraz m. in. w kontekście edukacji dzieci w norweskim systemie oświaty.

 

fot. Bjørn Rørslett, NTB Scanpix za Science Nordic     

Całość do przeczytania TU

Out now: New "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" Special Issue 3/2015 on Polish Transnational Families in United Europe, edited by Magdalena Slusarczyk and Justyna Struzik  Enjoy reading

Ślusarczyk M., Struzik J. (ed.) 2015. Special Issue: Polish Transnational Families in United Europe. "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", no. 3(157). 

The following articles based on Transfam research have been published in the volume:

  1. Ślusarczyk M., Struzik J. 2015. Introduction. "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", no. 3(157), pp. 5-13

  2. Pustułka P. 2015. Virtual Transnationalism: Polish Migrant Families and New Technologies, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", no 3(157), pp. 99-122. 

  3. Slany K., Strzemecka S. 2015. Gender Roles and Practices in Polish Migration Families in Norway through the Eyes of Children, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", no 3(157), oo. 157-181. 

 

 

 Zaproszenie na warsztat

„Polskie dzieci w norweskiej szkole"

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Agder Research w Kristiansand serdecznie zapraszają na warsztaty adresowane do polskich rodziców, których dzieci uczęszczają do norweskiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i/lub średniej.

Warsztat zorganizowany jest w oparciu o wyniki badań projektu badawczego Transfam pt. „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych". Głównym celem projektu jest zbadanie zarówno problemów, z jakimi borykają się polskie rodziny za granicą, jak i szans oraz sukcesów, do których przyczynił się wyjazd z Polski, a także tego jak wygląda dorastanie dzieci w Norwegii.

Zapraszając na warsztat, pragniemy z jednej strony podzielić się interesującymi i ważnymi rezultatami badawczymi, z drugiej zaś bezpośrednio podziękować tym z Państwa, którzy uczestniczyli w naszych badaniach, dzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z życiem w Norwegii.

Warsztat będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły. Wspólnie spróbujemy zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami i rekomendacjami kierowanymi do instytucji edukacyjnych w Norwegii.

Warsztat odbędzie się 23 stycznia 2016 w godzinach od 10.00 do 13.00 w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo (Rustad Skole, Paal Bergs vei 30, 0692 Oslo).

W czasie trwania warsztatu zapewniamy opiekę nad dziećmi i przerwę kawową.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy koordynatorki warsztatu: Stella Strzemecka, e-mail: stella.strzemecka@uj.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy podać informację, w jakim wieku szkolnym są obecnie Państwa dzieci oraz czy będą Państwo potrzebować opieki na dziećmi w trakcie trwania warsztatu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.01.2016.

Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Kliknij TU by pobrać plik z zaproszeniem.

 

W dniach 13-15 października w Łagowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Komitatu Badań nad Migracjami PAN Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?

 

Z radością informujemy, że na konferencji zostały przedstawione aż 3 prezentacje wyników badań projektu TRANSFAM:

Krystyna Slany i Stella Strzemecka (Uniwersytet Jagielloński) – Dzieci jako „strażnicy" transnarodowych więzi rodzinnych. Na podstawie badań prowadzonych w Norwegii.

 

Magdalena Ślusarczyk i Paula Pustułka(Uniwersytet Jagielloński) – Przestrzeń domowa migrantów w kontekście transnarodowych

 

Paula Pustułka, Magdalena Ślusarczyk i Justyna Struzik (Uniwersytet Jagielloński)– Migracja, płeć i władza – badanie polskich małżeństw w Norwegii

 

Jest juz dostępna nowa publikacja przygotowana na podstawia badań projektu TRANSFAM!

 

Autorkami artykułu

CAUGHT BETWEEN BREADWINNING AND EMOTIONAL PROVISIONS: THE CASE OF POLISH MIGRANT FATHERS IN NORWAY

są Paula Pustułka, Justyna Struzik i Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński).

Poniżej przytaczamy fragment artykułu i zapraszamy do lektury

This article discusses heterogeneity of family and parental practices among Polish migrant fathers in Norway. (...) In the analysis, we draw on the significance of the institutional support and social expectations for creating new patterns of being a father, yet we also underline the salient importance of individual, biographical elements that certainly influence the every-day practices of Polish migrant fathers. We put forward a general conclusion that there is not a singular fathering or fatherhood type among the Polish men in Norway, but rather a continuum of vari- ous family arrangements, often propelled by men, is observed. It is therefore crucial to look at the biographies which suggest social change and a shift towards a "new fatherhood".

22 września 2015 odbył się III warsztat projektu TRANSFAM. Tym razem gościł nas jeden z norweskich partnerów - NOVA (Norwegian Social Research).

Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego obecne były Magdalena Ślusarczyk, Paulina Pustułka, Justyna Struzik, Stella Strzemecka i Ewa Krzaklewska.

Agder Research reprezentowali: Eugene Guribye, Randi Wærdahl, Barbara Zyzak oraz Justyna Mroczkowska.

Przedstawicielami Centrum Stosunków Międzynarodowych byli: Prof. Krystyna Iglicka, Antoni Wierzejski i Katarzyna Gmaj.

Gospodarzy reprezentowały: Lihong Huang, Monika Kochowicz i Monika Stąpor.

Agenda spotkania jest dostępna TUTAJ

Głównymi celami spotkania były:

 - prezentacja wyników sondażu prowadzonego wśród Polaków w Norwegii (bądź z nią związanych w przeszłości czy poprzez rodzinę) zrealizowanego w ramach zadania WP 4

- prezentacja raportu z zadania WP 6

- omówienie dalszych planów konsorcjum, szczególnie związanych z końcową publikacją wyników projektu i konferencją podsumowującą całość badań.

 

Polish Migrants' Experience of Life in the UK since 2004 - Conference in London, UK - April 17-18, 2015

On April 17th & 18th JU's team member Paula Pustulka participated in the Polish Migrants' Experience of Life in the UK since 2004  conference organized by renown migration scholar Professor Anne White and held at the School of Slavonic and East European Studies of the University College London. Although this event brought together migration researchers focusing on the British post-EU accession context of Polish mobility, the topics were relevant in addressing the common issues faced by Polish intra-European migrants – for instance social networks, family ties, roles and practices. In addition, the conference provided opportunity for debating broader methodological and theoretical foci, asking what kinds of knowledge contributions are made by scholars working on contemporary Polish migrants' issues. During the conference, Paula presented two methodology-centred papers co-authored with Dr. Justyna Bell (SWPS), who has cooperated with Transfam project as a research associate and conducted expert interviews for WP5. The first presentation - Negotiating Intersectional Positionalities in the Field:  Researching Polish Migrants as ‘Insiders'  tackled advantages, pitfalls and "grey areas" of ethnic (as well as gender and age) insider status in the field Second presentation - Poles in the UK: The performance of multiple identities in the migration context discussed the performative aspects of an interview situation in the Polish context. It showcased examples of the roles that the interviewees (and researchers) play over the course of the interview and gave examples of discrepancies in the role-performances.

 

Structures and Dynamics in Migrant Families – Transnational Processes and Global Challenges - Conference in Oldenburg, Germany - April 24-25, 2015

In the efforts of disseminating our Transfam research findings in important destinations of Polish migrants, the WP2 Team participated in the Structures and Dynamics in Migrant Families – Transnational Processes and Global Challenges conference held at Carl von Ossietzky University in Oldenburg, Germany, on April 24-25, 2015. The conference was a blend of scholarly and practitioners' insights. Researchers, representatives of local government as well as migrant activists presented their input on local and wider contexts of migrant families. The event benefited from a bilingual English-German setting, which helped to engage wider community audiences from both Lower Saxony region and international guests. Magdalena Ślusarczyk and Paula Pustułka gave a paper during a strand titled Transnational Parenting and Family Practices where two other presentations were dedicated to Polish migrants across European destinations. Our paper dealt with feminized flows of caring in an intergenerational setting.

 

Z największą przyjemnością ogłaszamy zwycięzców konkursu "Szczęśliwa rodzina". Państwa historie były bardzo interesujące, natomiast jury musiało z nich wybrać zaledwie 20. Poniżej mogą Państwo przeczytać zwycięskie wypowiedzi. Z osobami nagrodzonymi skantaktujemy się jak najszybciej.

Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w badaniach oraz konkursie. Bardzo doceniemy Państwa pomoc.

Dla przypomnienia REGULAMIN

By zobaczyć zwycięskie wypowiedzi, kliknij tutaj: Nagrodzone wypowiedzi

 

Presentation of the doctoral topic by Stella Strzemecka Presentation of the doctoral topic by Stella Strzemecka

 

On March 26th, 2015, Stella Strzemecka gave a presentation titled "The children of Polish immigrants in Norway". The presentation was given at a meeting of the Department of Population Studies at the Institute of Sociology (JU).

During the presentation Strzemecka discussed a study she conducted in Norway, which took place in the realm of the WP 5 task of Transfam (Children's experience of growing up transnationally). The topic of adaptation of the Polish immigrants' children was featured, as, importantly, it is the main topic of Stella's doctoral dissertation, which is currently under prepartion.

During the presentation Strzemecka discussed the aims of her project and the methods used with children (including semi-structured interview, drawings and Sentence Completion Method). She also spoke about her five-month ethnographic research and fieldwork, which took place last year in Oslo and several municipalities in the area of (up to 200km in radius).

Professor Krystyna Slany (Project Leader and Strzemecka's academic supervisor), Professor Hieronim Kubiak, WP2 Lead Magdalena Slusarczyk, Research Assistants Anna Bednarczyk and Inga Hajdarowicz were among many attendees. The ensuing discussion provided Stella with feedback and guidance on next steps in her project.

Polish Migration 10 years after EU accession

A book "Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku" [M. Lesińska, K. Slany, B. Solga (eds.) "Decade of Polish membership in the EU. Social consequences of Polish emigration after 2004"] is now availble!

One of the articles: Ł. Krzyżowski, K. Slany, M. Ślusarczyk Demograficzne i społeczne aspekty poakcesyjnych migracji [Demographic and social aspects of post-accession migration] was prepared by researchers from JU team" Prof.Krystyna Slany and dr Magdalena Ślusarczyk.

 

Research reports are available now

The research reports from Work Packages 2, 3, 5 and 7 are available in section PUBLICATIONS/WORKING PAPERS :

- Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka (Jagiellonian University) WP 2 WORKING PAPER 1: Transnational Polish Families in Norway The Entanglements between Migration Trajectory and Labor

- Eugene Guribye, Ingunn Kvamme, Barbara Zyzak, Damian Zyzak (Agder Research) TRANSFAM: Progress report Work Packge 3. Social capital among Polish immigrant families in Norway,

- Krystyna Slany i Stella Strzemecka (Jagiellonian University) WP5 Research Report No. 1. Children's experience of growing up transnationally,

- Randi Wærdahl (Agder Research) WP7 WORKING REPORT. Integration and re-integration of Polish children in school part 1: Inclusion of Polish children in Norwegian schools.

Enjoy reading!

The Conference Gender Equality: Policy, Research, Society

Paula Pustulka together with the project coordinator - Justyna Struzik, and the researchers from the Centre for International Relations - Professor Krystyna Iglicka and Antoni Wierzejski participated in the conference "Gender Equality: Policy, Research, Society" organized by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju on October, 9-10 in Warsaw. Here are some pictures from Warsaw.

The conference presentation can be found under the following link:

link

Paulina Pustułka (JU), Justyna Struzik (JU), Krystyna Iglicka (CIR), Antoni Wierzejski (CIR) Paulina Pustułka (JU) Paulina Pustułka (JU)

 

The field research of the JU-led project tasks within the WP2 and WP5 has now concluded.

In the coming months, the researchers from Jagiellonian University are presenting the preliminary findings during the following conferences, both in Poland and internationally:

1.      Family in the Contexts of Local and Global Challenges of Modernity, June 16-17, 2014, Wroclaw, Poland, Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka: Family as a Reason behind Polish Family Migration to Norway.

2.      Revolting Peripheries, June 25– 27, 2014, Bielsko-Biała, Poland,  Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka: Contesting ‘Peripheries' in the Global Era of Mobility – A Polish Case.

3.      IGU 2014, C12.10 Gender and Geography: Challenges of Gendered Lives and Places. Kraków, Poland, August 18– 22, 2014, Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka: Home-making in the Transnational Context? Case Study of Poles in Norway.

4.      IGU 2014 C12.10 Gender and Geography: Geographies of parenthood: new media, old clichés, Kraków, Poland, August 18– 22, 2014, Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka: Co-residential or Not-Good-Enough? Polish Parents in Norway.

5.      IGU 2014 C12.10 Gender and Geography: Bodies, Borders and Mobilities, Kraków, Poland, August 18– 22, 2014, Stella Strzemecka: Polish Children in Norway: Everyday Experiences of Growing up Transnationally

6.      International conference: Migrant mothers caring for the future: creative interventions in making new citizens, September 18-19, 2014, London, Great Britain, Paula Pustułka: Differences in Raising Migrant Girls and Boys: Polish Mothers in Europe and Transnational Gendered Socialization.

7.       ECSR 2014 Conference Social Inequalities in Europe – On the Rise Again? September 23-25, 2014, Berlin, Germany, Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka: Traveling Inequalities? Researching social inequalities among Polish family migrants in Europe

What have we done so far?

Since the project has already been underway for 10 months, here's a short summary of our progress up until now.  In February 2014 we had the first workshops with all of the partners in Warsaw.  We've also conducted 2 videoconferences.  Recently we published the first report from our research "Poland - past and current migration outflows with special emphasis on Norway", written by Krystyna Iglicka and Katarzyna Gmaj. 

Our research is currently underway.  We've conducted many interviews with transnational families living in Norway as well as Polish children and teenagers.  We're still recruiting for further interviews.  If you would like to find out more about the project, write to us: transfam@uj.edu.pl or visit our website: www.transfam.socjologia.uj.edu.pl

The 1st Workshop in Warsaw

fot. Randi Wærdahl

Invitation to participate in a research

The research has begun!

TRANSFAM project is now underway, with several studies on Polish-Norwegian migration focusing on migrant lives being now conducted in Oslo and beyond.

The participants for the projects on migration and its effects on parenting and children, education, labour market and many other topics are being actively recruited by the fieldwork research team from the Jagiellonian University partners. During their stay in Oslo, the researchers are hoping to meet with migrant Polish parents and children, as well as local experts.

Therefore, you will find a call for participants in Polish below – please help us spread the word about this exciting and important study.  We would also be grateful if you accept our cordial invitation to participate if you happen to be a Polish migrant in Norway, raising children here or back in Poland. We kindly ask people willing to partake in the study to contact us at: transfam@uj.edu.pl 

INVITATION

1st Research Workshop 

The first research worshop will take place in Warsaw on February 6. We will be hosted by Centre for International Relations. Shortly after our meeting We will publish a brief report.

Doing family in a transnational

The project undertakes a multidimensional analysis of migration in the context of transnationality. The project theme is an exploration of the processes of "doing families" in the context of migration and (re)integration, both in Norway and Poland. The main project outcomes are: policy recommendations and tools designed for use in policy-development; knowledge sharing & dissemination;  fostering collaborations & networking. Our project will strengthen the visibility of the Polish-Norwegian migration flow, put the subject on the map of academic and policy-relevant inquiry, as well as facilitate communication between public authorities and civil society. To the main target groups belong migrant families, social workers  and Polish schools authorities. The consortium binds together Jagiellonian University, a social sciences research institutes Agder Research and NOVA and a non-governmental think-tank Center for International Relations. The consortium is constructed to provide theoretical knowledge combined with practical research and evaluation of policy and its composition fully meets the needs of the research aimed at improving policy learning in order to promote an inclusive society.

            

The project funded by a Norwegian grant within the Core 2012 Call of the Polish Norwegian Research Cooperation with awards made by the National Centre for Research and Development