Główne cele projektu: 

  • dzięki użyciu intersekcjonalnej perspekty (wrażliwej na płeć, wiek, cykl życia, typ rodziny oraz klasę społeczną) chcemy zidentyfikować główne transnarodowe i/lub integracyjne strategie używane przez polskich migrantów i migrantki oraz ich rodziny. Do tych strategii zaliczamy m.in. poszukiwanie i otrzymywanie instytucjonalnego wsparcia zarówno w kraju pochodzenia - Polsce, jak i kraju przyjmujących - Norwegii; 
  • zamierzamy zbadać główne charakterystyki w większości męskiej migracji z Polski do Norwegii, skupiając się przede wszystkim na sposobach adaptacji i praktykach rodzinnych mężczyzn;
  • planujemy zbadać istotne dla polityk bariery i problemy, których doświadczają Polacy i Polki w procesie integracji ze społeczeństwem norweskim, uwzględniając dostęp do dóbr społecznych, obywatelskią partycypację oraz poczucie przynależności;
  • przyglądając się funkcjonowaniu rodzin transnarodowych, chcemy zbadać główne strategie w celu podtrzymywania więzi rodzinnych, jak i konteksty związane z ciągłością rodziny (na  poziomie praktyk różnych członków i członkiń rodzin). Chcemy lepiej zrozumieć procesy redefiniowania ról społecznych (rodzicielskich i innych) oraz relacje w kontekście transnarodowym;
  • by wypełnić widoczną pustkę w dziedzinie badań społecznych, z zakresu polityk publicznych, a także w wiedzy o życiu polskich rodzin w Norwegii, planujemy zbadać: 1.funkcjonowanie polskich dzieci w norweskich instytucjach publicznych (w szczególności w szkołach i przedszkolach), 2. organizowanie się i aktywizm Polaków w Norwegii (np. lokalnych klubach, stowarzyszeniach, grupach wsparcia, społecznościach religijnych itp.);
  • poprzez włączenie do badań migrantów i migrantek powracających, zamierzamy dokładnie przenalizować problemy z re-integracją, jakie dotykają migrantów (zarówno dorosłych, jak i dzieci) po powrocie do Polski;
  • Kolejnym celem projektu jest będzie zbadanie norweskich polityk w odniesieniu do przyjmowania migrantów z Polski i z innych krajów. Na tej podstawie zostaną opracowane rekomendacje, w szczególności w odniesieniu do lokalnych i edukacyjnych rozwiązań, które wymagają w naszej opinii zmian w obydwu krajach;
  • Na poziomie praktycznym, naszym celem jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla norweskich pracowników socjalnych, które za zadanie będą miały poprawić współpracę z migrantami w obszarach życia rodzinnego oraz edukacji. Opracujemy także pilotażowy program edukacji interkulturowej dla polskich szkół przyjmujących dzieci powracające z migracji;
  • Wszystkie rezultaty projektu skupione są wokół polityk publicznych oraz upowszechniania wyników badań wśród kluczowych publiczności: zarówno akademickiej, jak i instytucjonalnej w obu krajach. 

            

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.