Biblioteka

Zapraszamy do lektury interesujących artykułów, raportów i prezentacji. 

Nasze artykuły:  

UJ 

  1. Ślusarczyk, Magdalena i Karolina, Nikielska-Sekuła. 2012. Between Home and School: Children of Migrants in the Educational System. A Norwegian Case, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" 2, s. 177-201; Dostęp: http://www.kbnm.pan.pl/34-studia-migracyjne--przegld-polonijny-/spisy-treci/100-nr-2-2014 [1.02.2015]

  2. Pustułka P, Struzik J, Ślusarczyk M (2015). Polish Migrant Fathers Caught between Breadwinning and Emotional ProvisionsContributions to Humanities (Studia Humanistyczne AGH – Special Issue "Men and Masculinities in the European Dimension"), vol.14(2), 117-140

  3. Pustulka, P., Slusarczyk, M., Strzemecka, S. 2015. Polish Children in Norway: Between National Discourses of Belonging and Everyday Experiences of Life Abroad, w: Z. Millei, R. Imre, Childhood and Nation. Interdisciplinary Engagments. Palgrave Macmillan. 

  4. Ślusarczyk M., Struzik J. 2015. Introduction. "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3(157), s. 5-13 http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_3_2015/St_Migr_3_15_1_Introduction.pdf [13.01.2016]

  5. Pustułka P. 2015. Virtual Transnationalism: Polish Migrant Families and New Technologies, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3(157), s. 99-122. http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_3_2015/St_Migr_3_15_6_P.Pustulka.pdf [13.01.2016]

  6. Slany K., Strzemecka S. 2015. Gender Roles and Practices in Polish Migration Families in Norway through the Eyes of Children, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3(157), s. 157-181. http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_3_2015/St_Migr_3_15_9_K.SlanyS.Strzemecka.pdf [13.01.2016] 

  7. Strzemecka, S. 2015. School integration in the eyes of migrant children. Based on the Polish migration to Norway. "Przegląd Socjologiczny", no. 1, vol. 64., pp. 81. 

  8. Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka, 2016, Mobile Peripheries? Contesting and Negotiating Peripheries in the Global Era of Mobility w: E. Peeren, H. Stuit, A. van Weyenberg, Peripheral Visions in the Globalizing Present, Brill/Rodopi.

  9. Krzyżowski Łukasz, Slany Krystyna, Ślusarczyk Magdalena, 2017, Care issues in the transnational families : a Polish research review, "Polish Sociological Review", no. 3(199), pp. 367-385. http://polish-sociological-review.eu/index.php/psr-31992017/

Centrum Stosunków Międzynardowych 

  1. Wierzejski, A. 2015. Wyzwania integracyjne Polaków w Norwegii. Uzależnieni od rynku pracy. Centrum Stosunków Międzynarodowych

Raport o polskim systemie edukacji podstawowej

Zapraszamy do lektury raportu: Bożena Muchacka Expert report on the characteristics of Polish primary education

 

Expert report B. Muchacka