Polecamy!

 

 

Mamy dobre wiadomości! Ukazała się książka podsumowująca projekt Transfam, jak również inne projekty finansowane z Funduszy Norweskich (PAR Migration Navigator, Polfamigra i Goodgov). Jedenaście rozdziałów i ponad 300 stron dotyczących życia polskich migrantów w Norwegii. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Wykład w Ambasadzie w Oslo oraz I Kongres Szkół Polonijnych we Francji Wykład w Ambasadzie w Oslo oraz I Kongres Szkół Polonijnych we Francji

Na zaproszenie Konsulatu RP w Oslo, Stella Strzemecka wygłosiła wykład zatytułowany “Tożsamość narodowa i satysfakcja z życia dzieci polskich imigrantów w Norwegii”. Spotkanie odbyło się w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo 24 sierpnia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Na zaproszenie Macierzy Szkół Polonijnych we Francji, Stella Strzemecka wygłosiła wykład pt. “Globalizacja i migracja a tożsamość narodowa. Percepcja dzieci polskich emigrantów” podczas I Kongresu Szkół Polonijnych we Francji. Tematem Kongresu była "Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie". Kongres odbył się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu w dniach 25-26 listopada 2017 roku. 

Wideorelacja z Kongresu na facebook'u Ecole Nova Polska: https://www.facebook.com/691630694285762/videos/1527988870649936/?fref=ts

 

Konferencja KBnM PAN w Lublinie Konferencja KBnM PAN w Lublinie

W dniach od 14 do 15 września 2017 roku w Lublinie pod hasłem “Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka” odbyła się Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

W czasie tej konferecji badaczki projektu TRANSFAM, prof. dr hab. Krystyna Slany oraz dr Paula Pustułka, prowadziły sesję pod tytułem: "Dzieci, młodzież i młodzi dorośli w procesach migracyjnych: od poszukiwań własnej drogi do podmiotowego sprawstwa", w czasie której prof. dr hab. Krystyna Slany oraz mgr Stella Strzemecka zaprezentowały referat: "Eksploracja zjawiska nierówności społecznych w kontekście migracji. Percepcja dzieci polskich migrantów w Norwegii".

 

Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Pracowniczki Zakładu Badań Problemów Ludnościowych na V Konferencji  Komitetu Badań nad Migracjami PAN zatytułowanej Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne

Od 26 do 28 września 2016 roku w Poznaniu odbywała się V Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, której współorganizatorami był Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Zachodni w Poznaniu.

W tej interdyscyplinarnej konferencji wzięło udział 120  badaczy reprezentujących blisko 50 instytucji naukowych z 18 miast Polski oraz 6 ośrodków zagranicznych (m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii). W ramach wydarzenia przeprowadzono 9 sesji tematycznych. Prof. Krystyna Slany jako vice-przewodnicząca Komitetu Badań nad Migracjami PAN zorganizowała i prowadziła sesję „Funkcjonowanie sieci i pól powiązań transnarodowych”. Badaczki z Zakładu Badań Problemów Ludnościowych reprezentujące projekt badawczy  Doing Family in a Transnational Context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality (TRANSFAM) przedstawiły swoje referaty.  

Magdalena Ślusarczyk wygłosiła referat "Szkoła a migracje. Systemy oświatowe w kontekście polityki migracyjnej", a Stella Strzemecka referat pt. "Transnarodowość w pokojach dzieci-migrantów. Kontekst polsko-norweski".

 

 Program konferencji

Zespół TRANSFAM na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym! Zespół TRANSFAM na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym!

Od 14 do 17 września 2016 roku w Gdańsku pod hasłem “Solidarność w czasach nieufności” odbywał się XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.

W tej największej i zarazem najważniejszej socjologicznej uczcie uczestniczyło blisko 1 000 osób z kraju i z zagranicy.

O najważniejszych sprawach dla społeczeństwa polskiego rozmawiano w aż 85 grupach tematycznych.

Podczas tego prestizowego wydarzenia – w ramach którego zaplanowano dziesiątki spotkań i setki referatów – nasze badaczki zaprezentowały dwa świetne referaty:

1. Krystyna SLANY, Stella STRZEMECKA: Children in the mixed relationships – the experience of growing up in the context of multiculturalism. On the basis of the studies of Polish migrants’ children in Norway

2. Magdalena ŚLUSARCZYK, Paula PUSTUŁKA: Praktyki rodzicielskie polskich migrantów w Niemczech, Norwegii i Wielkiej Brytanii

Pełną relację medialną i zdjęciową można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/16zjazdpts

Badaczka Transfam na konferencji "Dobro dziecka jako cel najwyższy" w Sejmie RP Badaczka Transfam na konferencji "Dobro dziecka jako cel najwyższy" w Sejmie RP

Na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu „Dobro dziecka jako cel najwyższy” nasza badaczka Stella Strzemecka (UJ) wzięła udział w konferencji „Dobro dziecka jako cel najwyższy”, która odbyła się 12 września 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Celem konferencji tego nowo powstałego Parlamentarnego Zespołu było przedstawienie problemów dotyczących rodzin zastępczych w Polsce i odbierania dzieci polskim obywatelom m.in. w Norwegii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

W czasie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać m.in. głosu reprezentantów rodzin, które doświadczyły interwencji ze strony instytucji chroniących praw dzieci oraz przedstawicieli rządu na temat działań podejmowanych przez wymiar Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W tym ważnym wydarzeniu ze strony norweskiej wziął udział m.in. Konsul RP w Oslo – Sławomir Kowalski, Psycholożka – Kamila Gryn, Pani Dyrektor Szkoły Sobotniej w Oslo – Hanna Sand oraz adwokat specjalizująca się w tematyce ochrony praw dzieci w Norwegii – Ragnhild Torgersen z Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS.

Nowa publikacja! Nowa publikacja!

W norweskim czasopismie Tidsskrift for ungdomsforskning ukazał się artykuł Young Polish Migrants in Norway: Education, Work and Settlement Choice autorstwa Lihong Huand, Ewy Krzaklewskiej i Pauli Pustułki. Artykuł prezentuje wybrane wyniki z badań ankietowych prowadzonych online wśród polskich migrantów i migrantek w Norwegii oraz ich rodzin. 

Artykuł dostępny jest tutaj

Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Nasza badaczka Stella Strzemecka (UJ) wzięła udział w VI Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska". Zjazd odbył się w Ostródzie w dniach 16-19.06 br.

Na zaproszenie organizatorów, Stella Strzemecka wygłosiła prelekcję pt. „Edukacja kulturowa i zmiany tożsamościowe polonijnych uczniów – doświadczenia dzieci polskich migrantów na przykładzie badań w Norwegii".

Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych mają charakter konferencji metodycznych z udziałem przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych, a także naukowców, prezesów oświatowych organizacji polonijnych oraz dyrektorów szkół i nauczycieli polonijnych. W tegorocznym Zjeździe wzięło udział 120 osób reprezentujący 30 krajów i 5 kontynentów.

Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonali honorowi goście, m.in. Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska, Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Pan Jan Dziedziczak, Marszałek Senatu – Pan Stanisław Karczewski czy Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Pan Leonard Krasulski. Honorowy patronat nad tegorocznym Zjazdem objęła małżonka Prezydenta RP – Pani Agata Kornhauser-Duda.

W ciągu 4 dni uczestnicy Zjazdu mieli możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych zajęciach z wykładowcami i trenerami. Oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej, efektem wymiernym Zjazdu jest zainicjowanie dialogu mającego na celu wypracowanie prawnych i finansowych rozwiązań wspierających oświatę polską i polonijną za granicą.

Więcej na temat tegorocznego Zjazdu w „Gazecie Olsztyńskiej" (Choć ich domem jest cały świat, to łączy ich jedno: Polska, 17.06.2016, s. 14.). Na łamach gazety wypowiada się m.in. nasza badaczka.

Zapraszamy również do obejrzenia relacji zdjęciowej:

VI Światowy zjazd Nauczycieli Polonijnych

Warsztaty dla pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UJ Warsztaty dla pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UJ

Coraz więcej Polaków i Polek ma za sobą doświadczenie migracji, a pobyt poza krajem znacząco zmienia kształt współczesnych relacji rodzinnych. Wyjazdy osiedleńcze całych rodzin (w tym dzieci), sezonowe migracje zarobkowe jednego z rodziców, a także powroty rodzin i dzieci do kraju rodzą szereg wyzwań dla instytucji oferujących wsparcie członkom i członkiniom tak zwanych rodzin transnarodowych w Polsce i zagranicą.

W ramach podsumowania projesut TRANSFAM „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych" (2013-2016)  odbyły się więc dwa warsztaty – jeden z nich 24 stycznia w Oslo, był przeznaczony dla polskich rodziców w Norwegii.

Natomiast w miniony poniedziałek, 23 maja, w Instytucie Socjologii odbyły się warsztaty dla pracowników socjalnych poświęcone następującym zagadnieniom:

            - pomocy rodzinom rozłączonym,

-wsparciu w opiece nad starszymi i chorymi członkami rodzin, którzy pozostali w Polsce,

- wsparciu dla rodzin powracających, szczególnie dla dzieci migrantów powrotnych, które muszą zaadaptować się w polskim systemie szkolnym.

Wraz z zaproszonymi gości – pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz naszymi studentami ze studiów II stopnia pracy socjalnej zastanawialiśmy się nad możliwymi rozwiązaniami i rekomendacjami, które wynikają nie tylko z badań, ale przede wszystkim z codziennej praktyki pomocy społecznej.

Warsztaty otworzyli Pani Profesor Krystyna Slany, kierowniczka projektu Transfam oraz dr hab. Hubert Kaszyński, reprezentujący pracę socjalną w Instytucie Socjologii.

Uczestnicy mieli okazję poznać wyniki badań naszego projektu, jak w projektu „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji" podczas trzech prezentacji:

  • (Nie)łatwe powroty do domu? Wyzwania związane z migracjami powrotnymi do Polski (Joanna Grzymała-Moszyńska, IP UJ)
  • Wyzwania edukacyjne i opiekuńcze. Perspektywa rodziców-emigrantów (Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka, IS UJ)
  • Rodzina, szkoła i rówieśnicy w doświadczeniu dzieci emigrantów (Stella Strzemecka IS UJ)

 

Następnie pracowaliśmy wspólnie szukając rozwiązań dla wyzwań stojących przed rodzinami transnarodowymi.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie!

Konferencja podsumowująca projekt - 20.04.2016 Kristiansand Konferencja podsumowująca projekt - 20.04.2016 Kristiansand

20 kwietnia br. w Kristiansand w siedzibie Agder Research odbyła się konferencja podsumowująca nasz trzyletni projekt. Badaczki i badacze przedstawili wyniki swojej pracy Polakom mieszkającym w Kristiansand i okolicach, a także przestawicielom lokalnej administracji i instytucji edukacyjnych i badawczych.

W spotkaniu uczestniczył także konsul polski w Norwegii, pan Sławomir Kowalski.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie!

Co ciekawe tematyka konferencji znalazła swoją kontynuację na popularnym wśród Polaków w Norwegii blogu trzyimy.pl

Zapraszamy do lektury:

Barnetvernet

Latające babcie, czyli siła więzi

Niewidzialne dzieci w norweskich szkołach?

Transfam w mediach 

W ostatnim czasie zarówno polskie jak i norweskie media podejmują chętnie temat polskich migrantów w Norwegii.

Newsweek Polska, w swojej części naukowej z dnia 23.11.2015 proponuje artykuł autorstwa Michała Pisarskiego pt.

Polak czerpie wzorce

Artykuł prezentuje podstawowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu TRASNFAM dając możliwość zapoznania się z nimi szerszej publiczności.

Artykuł dostepny TU

 

 

fot. NCBR za Newsweek

 

 

Z kolei norweski portal Science Nordic opublikował 28 listopada br. artykuł Ingrid P. Nuse pt.

Many Polish immigrants create a "little Poland" in Norway

Autorka podejmuje zagadnienie poziomu integracji Polaków w społeczeństwie norweskim wskazując obok udanego wejścia na norweski rynek pracy także na sprzeczności pomiędyz polską a norweską kulturą. te sprzeczności znajdują wyraz m. in. w kontekście edukacji dzieci w norweskim systemie oświaty.

 

fot. Bjørn Rørslett, NTB Scanpix za Science Nordic     

Całość do przeczytania TU

Numer Specjalny "Studiów Migracyjnych - Przeglądu Polonijnego"

Ukazała się nowa publikacja w ramach projektu TRANSFAM: numer specjalny Polish Transnational Families in United Europe czasopisma "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" wydawanego przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

 

Ślusarczyk M., Struzik J. (red.) 2015. Special Issue: Polish Transnational Families in United Europe. "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3(157). 

W jego ramach ukazały się także teksty omawiające wyniki badań projektu TRANSFAM: 

  1. Ślusarczyk M., Struzik J. 2015. Introduction. "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3(157), s. 5-13

  2. Pustułka P. 2015. Virtual Transnationalism: Polish Migrant Families and New Technologies, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3(157), s. 99-122. 

  3. Slany K., Strzemecka S. 2015. Gender Roles and Practices in Polish Migration Families in Norway through the Eyes of Children, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3(157), s. 157-181. 

 

 

 Zaproszenie na warsztat

„Polskie dzieci w norweskiej szkole"

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Agder Research w Kristiansand serdecznie zapraszają na warsztaty adresowane do polskich rodziców, których dzieci uczęszczają do norweskiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i/lub średniej.

Warsztat zorganizowany jest w oparciu o wyniki badań projektu badawczego Transfam pt. „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych". Głównym celem projektu jest zbadanie zarówno problemów, z jakimi borykają się polskie rodziny za granicą, jak i szans oraz sukcesów, do których przyczynił się wyjazd z Polski, a także tego jak wygląda dorastanie dzieci w Norwegii.

Zapraszając na warsztat, pragniemy z jednej strony podzielić się interesującymi i ważnymi rezultatami badawczymi, z drugiej zaś bezpośrednio podziękować tym z Państwa, którzy uczestniczyli w naszych badaniach, dzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z życiem w Norwegii.

Warsztat będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły. Wspólnie spróbujemy zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami i rekomendacjami kierowanymi do instytucji edukacyjnych w Norwegii.

Warsztat odbędzie się 23 stycznia 2016 w godzinach od 10.00 do 13.00 w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo (Rustad Skole, Paal Bergs vei 30, 0692 Oslo).

W czasie trwania warsztatu zapewniamy opiekę nad dziećmi i przerwę kawową.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy koordynatorki warsztatu: Stella Strzemecka, e-mail: stella.strzemecka@uj.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy podać informację, w jakim wieku szkolnym są obecnie Państwa dzieci oraz czy będą Państwo potrzebować opieki na dziećmi w trakcie trwania warsztatu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.01.2016.

Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Kliknij TU by pobrać plik z zaproszeniem.

 

W dniach 13-15 października w Łagowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Komitatu Badań nad Migracjami PAN Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?

 

Z radością informujemy, że na konferencji zostały przedstawione aż 3 prezentacje wyników badań projektu TRANSFAM:

Krystyna Slany i Stella Strzemecka (Uniwersytet Jagielloński) – Dzieci jako „strażnicy" transnarodowych więzi rodzinnych. Na podstawie badań prowadzonych w Norwegii.

 

Magdalena Ślusarczyk i Paula Pustułka(Uniwersytet Jagielloński) – Przestrzeń domowa migrantów w kontekście transnarodowych

 

Paula Pustułka, Magdalena Ślusarczyk i Justyna Struzik (Uniwersytet Jagielloński)– Migracja, płeć i władza – badanie polskich małżeństw w Norwegii

 

Jest juz dostępna nowa publikacja przygotowana na podstawia badań projektu TRANSFAM!

 

Autorkami artykułu

CAUGHT BETWEEN BREADWINNING AND EMOTIONAL PROVISIONS: THE CASE OF POLISH MIGRANT FATHERS IN NORWAY

są Paula Pustułka, Justyna Struzik i Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński).

Poniżej przytaczamy fragment artykułu i zapraszamy do lektury

This article discusses heterogeneity of family and parental practices among Polish migrant fathers in Norway. (...) In the analysis, we draw on the significance of the institutional support and social expectations for creating new patterns of being a father, yet we also underline the salient importance of individual, biographical elements that certainly influence the every-day practices of Polish migrant fathers. We put forward a general conclusion that there is not a singular fathering or fatherhood type among the Polish men in Norway, but rather a continuum of vari- ous family arrangements, often propelled by men, is observed. It is therefore crucial to look at the biographies which suggest social change and a shift towards a "new fatherhood".

22 września 2015 odbył się III warsztat projektu TRANSFAM. Tym razem gościł nas jeden z norweskich partnerów - NOVA (Norwegian Social Research).

Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego obecne były Magdalena Ślusarczyk, Paulina Pustułka, Justyna Struzik, Stella Strzemecka i Ewa Krzaklewska.

Agder Research reprezentowali: Eugene Guribye, Randi Wærdahl, Barbara Zyzak oraz Justyna Mroczkowska.

Przedstawicielami Centrum Stosunków Międzynarodowych byli: Prof. Krystyna Iglicka, Antoni Wierzejski i Katarzyna Gmaj.

Gospodarzy reprezentowały: Lihong Huang, Monika Kochowicz i Monika Stąpor.

Agenda spotkania jest dostępna TUTAJ

Głównymi celami spotkania były:

 - prezentacja wyników sondażu prowadzonego wśród Polaków w Norwegii (bądź z nią związanych w przeszłości czy poprzez rodzinę) zrealizowanego w ramach zadania WP 4

- prezentacja raportu z zadania WP 6

- omówienie dalszych planów konsorcjum, szczególnie związanych z końcową publikacją wyników projektu i konferencją podsumowującą całość badań.

 

W ostatnich dniach kwietnia br. badaczki zespołu WP 2 Uniwersytetu Jagiellońskiego  prezentowały wyniki badań na dwóch konferencjach.

 

Polish Migrants' Experience of Life in the UK since 2004 - Konferencja w Londynie, 17-18 kwietnia 2015

 

W dniach 17 i 18 kwietnia br. Paula Pustulka wzięła udział w konferencji Polish Migrants' Experience of Life in the UK since 2004  zorganizawanej przez Prof. Anne White w School of Slavonic and East European Studies of the University College London. Mimo, że zasadniczym celem konferencji była dyskusja nad badaniami migracji Polaków do Wielkiej Brytanii po roku 2004, to jednak temat współgrał także z działaniami w ramach projektu TRANSFAM. Badacze skupiali się bowiem na zagadnieniach wspólnych dla różnych kontekstów migracji Polaków, np. roli sieci społecznych, przekształceniom więzi rodzinnych, ról i praktyk zycia codziennego Paula Pustułka przedstawiła wraz z dr Justyną Bell, SWPS (która także wspólpracowała z nami w projekcie TRANSFAM)  dwie prezentacje. Pierwsza z nich nosiła tytuł Negotiating Intersectional Positionalities in the Field:  Researching Polish Migrants as ‘Insiders' i koncentrowała się na zagadnieniach etyki badań w obszarze migracji. Druga:  Poles in the UK: The performance of multiple identities in the migration context podnosiła kwestię performatywnych aspektów sytuacji wywiadu w polkim kontekście.

 

Structures and Dynamics in Migrant Families – Transnational Processes and Global Challenges - Konferencja w Oldenburgu - 24-25 kwietnia 2015 r.

Zespół WP 2: Magdaleba Ślusarczyk i Paula Pustułka zaprezentował wyniki badań w ramach projektu TRANSFAM na konferencji Structures and Dynamics in Migrant Families – Transnational Processes and Global Challenges na Uniwersytecie Carla von Ossietzky w Oldenburgu, biorąc pod uwagę, że Niemcy są niezmiennie jednym z najważniejszych kierunków migracji Polaków. Celem konferencji było połączenie punktów widzenia badaczy procesów migracyjnych z różnych krajów oraz praktyków  z obszaru pomocy społecznej wspomagających rodziny (także rodziny migrantów) w różnych problemach życia codziennego. Dodatkowo zaproszono przedstawicieli rządu Dolnej Saksonii, przez co rekomendacje badaczy i pracowników socjalnych mają szansę znaleźć odzwieciedlenie w polityce społecznej landu.  Magdalena Ślusarczyk i Paula Pustułka przedstawiły referat zatytułowany Transnational Parenting and Family Practices, skoncentrowany na zagadnieniu feminizacji opieki i transnarodowych praktykach opiekuńczych. Problemtyka polskich migrantów pojawiła się także w dóch innych prezentacjach, co dało doskonałą sposobność do dyskusji.

 

 

Z największą przyjemnością ogłaszamy zwycięzców konkursu "Szczęśliwa rodzina". Państwa historie były bardzo interesujące, natomiast jury musiało z nich wybrać zaledwie 20. Poniżej mogą Państwo przeczytać zwycięskie wypowiedzi. Z osobami nagrodzonymi skantaktujemy się jak najszybciej.

Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w badaniach oraz konkursie. Bardzo doceniemy Państwa pomoc.

Dla przypomnienia REGULAMIN

By zobaczyć zwycięskie wypowiedzi, kliknij tutaj: Nagrodzone wypowiedzi

 

Presentation of the doctoral topic by Stella Strzemecka Presentation of the doctoral topic by Stella Strzemecka

 

On March 26th, 2015, Stella Strzemecka gave a presentation titled "The children of Polish immigrants in Norway". The presentation was given at a meeting of the Department of Population Studies at the Institute of Sociology (JU).

During the presentation Strzemecka discussed a study she conducted in Norway, which took place in the realm of the WP 5 task of Transfam (Children's experience of growing up transnationally). The topic of adaptation of the Polish immigrants' children was featured, as, importantly, it is the main topic of Stella's doctoral dissertation, which is currently under prepartion.

During the presentation Strzemecka discussed the aims of her project and the methods used with children (including semi-structured interview, drawings and Sentence Completion Method). She also spoke about her five-month ethnographic research and fieldwork, which took place last year in Oslo and several municipalities in the area of (up to 200km in radius).

Professor Krystyna Slany (Project Leader and Strzemecka's academic supervisor), Professor Hieronim Kubiak, WP2 Lead Magdalena Slusarczyk, Research Assistants Anna Bednarczyk and Inga Hajdarowicz were among many attendees. The ensuing discussion provided Stella with feedback and guidance on next steps in her project.

Migracje Polaków 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej

Zapraszamy do lektury książki "Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku" pod redakcją Magdaleny Lesińskiej, Marka Okólskiego, Krystyny Slany, Brygidy Solgi.

"Publikacja stanowi próbę podsumowania wiedzy na temat migracji zagranicznych Polaków 10 lat po przyłączeniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Książka zawiera syntetyczną i wszechstronną analizę przyczyn, przebiegu i skutków migracji poakcesyjnej z wielu perspektyw - demograficznej, ekonomicznej, politycznej i społeczno-kulturowej.
Jej tematem są przyczyny nasilonego odpływu ludności, sposób funkcjonowania i tempo zakorzeniania się Polaków w innych krajach, cechy ludzi opuszczających rodzinne strony oraz skutki emigracji dla Polski, w tym dla poszczególnych regionów, społeczności lokalnych, a także osób migrujących i ich rodzin."
(ze strony Księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

W książce znajdą Państwo także artykuł, którego współautorkami są członkinie projektu TRANSFAM - Prof. dr hab. Krystyna Slany oraz dr Magdalena Ślusarczyk: Ł. Krzyżowski, K. Slany, M. Ślusarczyk Demograficzne i społeczne aspekty poakcesyjnych migracji

rod

Zapraszamy do lektury raportów z badań

W zakładce PUBLIKACJE / WORKING PAPERS są już dostępne raporty z badań:

- Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka (Uniwersytet Jagielloński) WP 2 WORKING PAPER 1: Transnational Polish Families in Norway The Entanglements between Migration Trajectory and Labor

- Eugene Guribye, Ingunn Kvamme, Barbara Zyzak, Damian Zyzak (Agder Research) TRANSFAM: Progress report Work Packge 3. Social capital among Polish immigrant families in Norway,

- Krystyna Slany i Stella Strzemecka (Uniwersytet Jagielloński) WP5 Research Report No. 1. Children's experience of growing up transnationally,

- Randi Wærdahl (Agder Research) WP7 WORKING REPORT. Integration and re-integration of Polish children in school part 1: Inclusion of Polish children in Norwegian schools.

Zapraszamy do lektury!

 

Konferencja Gender Equality: Policy, Research, Society

W dniach 9-10 października w Warszawie odbyła się konferencja "Gender Equality: Policy, Research, Society" organizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas konferencji Paulina Pustułka zaprezentowała projekt TRANSFAM oraz wstępne wyniki z zadania 2. W konferencji wzięli udział także: koordynatorka projektu - Justyna Struzik, prof. Krystyna Iglicka - liderka w zadaniu 1, oraz Antoni Wierzejski (CSM). 

Prezentacja z konferencji dostępna jest pod poniższym linkiem:

link

Paulina Pustułka (JU), Justyna Struzik (JU), Krystyna Iglicka (CIR), Antoni Wierzejski (CIR) Paulina Pustułka (JU) Paulina Pustułka (JU)

Badania w projekcie TRANSFAM w zadaniu 2 (WP2) oraz 5 (WP5) zostały już ukończone. W najbliższych miesiącach badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentują wstępne wyniki na następujących konferencjach:

1.       Rodzina wobec lokalnych i globalnych wyzwań współczesności, 16-17.06, Wrocław, Poland, dr Magdalena Ślusarczyk, mgr Paula Pustułka: Rodzina jako powód migracji zagranicznych Polaków do Norwegii.

2.      Revolting Peripheries, 25-27.06.2024, Bielsko-Biała, Poland, dr Magdalena Ślusarczyk, mgr Paula Pustułka: Contesting ‘Peripheries' in the Global Era of Mobility – A Polish case

3.      IGU 2014, C12.10 Gender and Geography: Challenges of Gendered Lives and Places. Kraków, 18-22.08.2014, dr Magdalena Ślusarczyk, mgr Paula Pustułka: Home-making in the transnational context? Case study of Poles in Norway.

4.      IGU 2014, C12.10 Gender and Geography: Geographies of parenthood: new media, old clichés, Kraków, 18-22.08.2014, dr Magdalena Ślusarczyk, mgr Paula Pustułka: Co-residential or Not-Good-Enough? Polish parents in Norway.

5.      IGU 2014, C12.10 Gender and Geography: Bodies, Borders and Mobilities, Kraków, 18-22.08.2014, mgr Stella Strzemecka: Polish Children in Norway: Everyday Experiences of Growing up Transnationally

6.      International conference: Migrant mothers caring for the future: creative interventions in making new citizens, 18-19.08.2014, Londyn, mgr Paula Pustułka: Differences in Raising Migrant Girls and Boys: Polish Mothers in Europe and Transnational Gendered Socialization.

7.       ECSR 2014 Conference Social Inequalities in Europe – On the Rise Again?, 23-25.09.2014, Berlin, Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka: Traveling Inequalities? Researching social inequalities among Polish family migrants in Europe

Co zrobiliśmy do tej pory? 

 
Projekt TRANSFAM jest realizowany już od 10 miesięcy. Czas na krótkie podsumowanie dotychczasowych działań. W lutym 2014 odbył się w Warszawie pierwszy Workshop z udziałem wszystkich Partnerów. Miejsce miały także dwie wideo konferencje. Opublikowaliśmy także pierwsze raport z badań „Poland - past and current migration outflows with special emphasis on Norway", którego autorkami są Krystyna Iglicka i Katarzyna Gmaj. 
Cały czas trwają nasze badania. Przeprowadziliśmy już wiele wywiadów z transnarodowymi rodzinami mieszkający w Norwegii, a także z polskimi dziećmi i nastolatkami. Wciąż trwa rekrutacja do badań. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie, napisz do nas: transfam@uj.edu.pl lub odwiedź naszą stronę: www.transfam.socjologia.uj.edu.pl
 

Pierwszy warsztat w Warszawie

fot. Randi Wærdahl

Zaproszenie do udziału w badaniach

Zaczynamy badania w ramach projektu TRANSFAM! Badania dotyczące polskich migrantów i migrantek i ich codziennego życia będą prowadzone w Oslo i jego okolichach. 

Poszukujemy polskich rodzin mieszkających w Oslo, które zechcą wziąć udział w badaniu, spotkać się z nami i opowiedzieć nam, w jaki sposób migracja wpływa na ich rodzicielstwo, na sytuację dzieci, ich edukację itp. Mamy nadzieję spotkać się z Państwem już wkrótce. 

Więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu umieszczonym pod poniższym linkiem. Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym. 

Serdeczne pozdrowienia, 

Zespół badawczy / Uniwersytet Jagielloński 

 

Zaproszenie 

Pierwsze warsztaty badawcze 

Pierwsze warsztaty badawcze odbędą się 6 lutego 2014 w Warszawie. Organizatorem warsztatów jest Centrum Stosunków Międzynarodowych. Po spotkaniu opublikujemy krótki raport na naszej stronie.

Rodziny ponad granicami

Według raportu opartego na Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 roku, około 2 miliony Polaków i Polek mieszka za granicą, zaś 1,5 miliona z nich przebywa tam dłużej niż rok, co doskonale pokazuje, że Polska stała się krajem silnie związanym z globalnym systemem migracji. W projekcie TRANSFAM chcemy poddać wielowymiarowej analizie proces migracji w kontekście transnarodowym. Głównym tematem naszego projektu jest proces „tworzenia rodzin" („doing families") w kontekście migracji i (re)integracji, zarówno w społeczeństwie norweskim, jak i polskim. Chcemy wyjść poza badanie relacji między krajem pochodzenia a krajem przyjmującym i skupić się na praktykach migrantów i (nie)migrantów, a także na działaniach aktorów instytucjonalnych, odnoszących się do migracji. Poza badaniami instytucjonalnych polityk, planujemy także przeprowadzić warsztaty dla norweskich pracowników socjalnych, aby wzmocnić ich współpracę z migrantami i migrantkami, szczególnie w obszarze życia rodzinnego oraz edukacji. Dodatkowo opracujemy również program pilotażowy dotyczący interkulturowej edukacji dla polskich szkół przyjmujących dzieci migrantów. Głównymi rezultatami projektu będą: rekomendacje i narzędzia dla polityk społecznych; praktyki dzielenia się wiedzą i jej upowszechnianie oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy. Nasz projekt wzmocni widoczność polsko-norweskiej fali migracji, umiejscawiając ją w ważnym miejscu na mapie badań akademickich i kształtujących polityki społeczne. Za cel stawia sobie także polepszenie komunikacji pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem obywatelskim. Głównymi odbiorcami projektu są rodziny migranckie, pracownicy socjalni oraz władze polskich szkół.  Do Konsorcjum projektu należą: Uniwersytet Jagielloński,  norweskie instytuty badań społecznych  - Agder Research oraz NOVA - Norwegian Social Research, a także polski think-tank - Centrum Stosunków Międzynarodowych. Skład Konsorcjum umożliwia łączenie teoretycznej wiedzy z praktycznymi badaniami i ewaluacją polityk, a także prowadzenie badań, które mają na celu poprawę polityk społecznych, a tym samym promocję społeczeństwa inkluzywnego. 

            

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.