Badaczka w zadaniu 5

STELLA STRZEMECKA                                                                               

Stella Strzemecka is a PhD Candidate in Sociology at Jagiellonian University and Doctoral Researcher at TRANSFAM Project.

 

SELECTED PUBLICATIONS

-       Strzemecka Stella (2012), Działalność profrekwencyjna jako przejaw samoorganizacji społeczeństwa na przykładzie Polski i Czech [Turnout-boosting activities as a sign of self-organization of society in Poland and the Czech Republic], „Zarządzanie Publiczne", nr 3(21).

-       Strzemecka Stella (2013a), O poprawie jakości życia [About the quality of life] (rec.: Hieronim E. Kubiak [red.] „Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym", Kraków 2012), „Kultura i Społeczeństwo", nr 2.

-       Strzemecka Stella (2013b), Walka Polek o gwarancję równości w polityce. Analiza dyskursu publicznego na temat wprowadzenia parytetu płci do ordynacji wyborczej [The struggle of Polish women against the guarantee of equality in politics. The public discourse analysis on the subject of introducing the sex parity into electoral law], „Studia Humanistyczne AGH", nr 12/4.

-       Ślusarczyk Magdalena, Nikielska-Sekuła Karolina, Strzemecka Stella, et al. (2014), Wsparcie, pomoc, inicjatywa. Przewodnik po organizacjach pozarządowych imigrantów i dla imigrantów [Support, help, initiative. Guide to non-governmental organizations for immigrants], Raport dla Sekcji Badań nad Współczesnymi Migracjami Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

-       Strzemecka Stella (2014), Guarantee of equality in politics? The media discourse analysis on the subject of introducing the gender parity into electoral law in Poland, "Journal of Gender and Power", vol. 1, no. 1.

 

SELECTED CONFERENCE PAPERS

-       International Geographical Union Regional Conference18-22 VIII 2014, Kraków, Poland, Stella Strzemecka, Polish Children in Norway: Everyday Experiences of Growing up Transnationally.

-       RGS-IBG Annual International Conference, 26-29 VIII 2014, London, United Kingdom, Paula Pustulka, Stella Strzemecka, Generations across space and time – Life-course and Polish migrant families in GermanyUnited Kingdom and Norway.

-       International Conference: Investing in Children. In Search for Innovative Solutions to Improve Children's Well-Being, Third edition of the "Neglected Childhood" Conference Series, 23-24 X 2014, Łodź, Poland, Stella Strzemecka, Doświadczenia dorastania w kontekście transnarodowym. Badania partycypacyjne z polskimi dziećmi w Norwegii [The experience of growing up in a transnational context. Participatory research with Polish children in Norway].

 

ON-GOING PROJECTS

-       TRANSFAM: Doing family in a transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality (2013 – present).

 

RESEARCH GUEST STAYS

-       Guest Researcher in the Centre for Gender Studies at the University of Oslo, Norway (I-IV 2014).

 

SUMMER SCHOOLS

-       Summer School in Frankfurt am Main (23–27 VI 2014), Main Multiple Inequalities in the Age of Transnationalization: Implications for Concepts and Methods, Goethe University Frankfurt, Faculty of Social Sciences, Institute of Sociology, Jointly organized with the "Migration and Ethnic Minorities" section of the German Sociological Association.

 

RESEARCH INTERESTS

-       Childhood studies

-       Migration

-       Transnationality

-       Virtual space

 

TEACHING

-       Sociology of family – 2012/2013 (Institute of Sociology, Jagiellonian University in Kraków).

-       Sociology of the internet – 2013/2014, 2014/2015 (Institute of Sociology, Jagiellonian University in Kraków).

MEMBERSHIPS

-       ECE Network for Research on Children Migrants (2013 – present).

 

            

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.